WSZYSTKO DLA PRZEMYSŁU

Oferta

Zawory zaporowe

  • odcinające, regulacyjne, kulowe, grzybkowe, wysokoparametrowe
  • z żeliwa, stali węglowej i kwasoodpornej
  • przyłącza kołnierzowe, do wspawania i gwintowane
  • odpowiednie do wody, gazu, pary, olejów i innych mediów ropopochodnych, chemikaliów
  • dostępne w wykonaniu w/g norm PN-EN, DIN, ASME, ANSI.

 

zawory zaporowe