WSZYSTKO DLA PRZEMYSŁU

Oferta

Przepustnice

  • odcinające, regulacyjne, centryczne, mimośrodowe
  • z żeliwa, ze stali węglowej i kwasoodpornej
  • przyłącza do wspawania,  kołnierzowe, międzykołnierzowe
  • odpowiednie do wody, gazu, pary, olejów
  • dostępne w wykonaniu w/g norm PN-EN, DIN, ASME, ANSI.